Symptom på IBS

IBS är en vanlig sjukdom men kan vara svår att diagnostisera eftersom symptom liknar många andra magsjukdomar. Förstoppning och diarré kan komma växelvis och du får ofta magknip eller uppblåst mage, "ballong-mage".

symptom på ibs


Symptomen skiljer sig åt beroende på vilken svårighetsgrad och karaktär av IBS du har. Dessutom skiljer sig symptom mycket från person till person. Vanliga symptom är dock:

1. Magont

Magont är vanligt vid IBS.

  • Smärtan ökar oftast efter att du har ätit och minskar efter att du har varit på toaletten.
  • Värken kan också vara molande när tarmen drar ihop sig.
  • Ibland kan smärtan likna magknip. Detta beror på att gaserna spänner ut tarmen.

2. Oregelbunden mag- och tarmfunktion

Kvinna med ibs sitter på toa.

IBS är en mycket vanlig sjukdom. Trots det saknas fortfarande kunskap om vad det är som orsakar besvären.

Ett av de vanligaste symptomen på IBS är oregelbunden tarmfunktion. Exempelvis som att ibland ha diarré och ibland ha förstoppning och att ofta växla mellan dessa lägen.

Det finns tre olika typer av IBS:

  1. Blandad IBS. Då har man omväxlande tarmproblem.
  2. Diarré-IBS. Säger sig självt. Du lider mer av diarré än förstoppning eller gaser.
  3. Förstoppnings-ISB. Motsatsen till Diarre-IBS.

3. Ballongmage

Du som lider av IBS får ofta problem med gaser och att din mage känns som en ballong. Magen är då utspänd och du känner dig svullen. Ofta blir det värre under dagen.

Detta kan vara väldigt besvärande eftersom det kan vara genant att släppa sig, men det är också jobbigt eftersom det gör väldigt ont i magen.

4. Illamående

Du som har IBS har inte bara en irritation i tarmkanalen utan också i hela magkanalen upp mot magsäcken och matstrupen. Detta kan göra att du ibland blir illamående.

5. Retbarhet i könsorgan och urinvägar

Hos vissa kan irritationen vid IBS även finnas i andra organ så som könsorgan och urinvägar. Detta kan göra att du behöver kissa oftare och att du kan känna ett tryck i underlivet. Vissa kvinnor har kraftigare mensvärk och kan få ont vid samlag.

6. Varaktighet

För att det ska klassas som IBS måste du ha problem med magen/tarmen minst tre gånger i veckan under sex månader.

Det är vanligt att dessa perioder av mag- och tarmbesvär försvinner med tiden och att det senare kommer tillbaka och då med högre intensitet.