Kvinnor påverkas mest av IBS

Kvinnors livskvalitet påverkas mer än mäns av irriterad tarm enligt en ny avhandling vid Sahlgrenska akademin.


IBS är en vanligt förekommande mag- och tarmsjukdom som drabbar omkring 10-15 procent av befolkningen. Sjukdomen ger smärta och svullnad, gaser, diarré och förstoppning. Likheterna är större än skillnaderna bland män och kvinnor med denna diagnos men trots samma nivå av fysisk smärta eller andra besvär upplever kvinnor sämre livskvalitet än män.

Detta enligt en avhandling av Ida Björkman, sjuksköterska och forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Avhandlingen bygger på flera studier på över 500 patienter med IBS. Utifrån intervjustudier blev det tydligt att tabu och hög skämsfaktor är någonting som kvinnor har svårare att hantera.

– Man fiser, blir svullen om magen, vet inte vad man ska ha på sig och tänker ”gud vad jag ser tjock ut”. Allt det här verkar påverka kvinnors livskvalitet mer än männens, säger Ida Björkman i ett pressmeddelande.

Hoppfulla resultat av stödsamtal

I en av delstudierna fick patienter träffa en sjuksköterska för personcentrerat stöd med uppföljande besök eller telefonsamtal. Dessutom fick patienterna föra en hälsodagbok. Enligt Ida Björkman tyder resultaten från denna delstudie på att sådana interventioner minskar lidande och gör att patienten inte behöver lika mycket vård framöver. Trots att det tar med tid än en vanlig konsultation är det i slutänden en god investering.