Medicin mot förstoppnings-IBS

Innan du köper medicin mot din IBS är det viktigt och ta reda på vilken medicin just din mage behöver. Då symptomen är individuella är medicinernas effekt väldigt olika.


Förstoppning och diarré behandlas med olika läkemedel. Därför är det viktigt att få hjälp av en läkare och beskriva dina symptom för att få rätt råd om medicin. Här är en lista på vanliga läkemedel, receptfritt och som din läkare skriver ut, för förstoppnings-IBS.

Medicin mot förstoppning

Inolaxol – receptfritt

Läkemedlet Inolaxol innehåller bulkmedlet Sterkuliagummi som är godkänt för behandling av både diarré och förstoppning. Bulkmedel binder vatten vilket gör att mer vatten förblir i tarminnehållet. Det kan göra det lättare att tömma både lös och hård avföring.

 

Att få full effekt kan ta lite tid och biverkningar som överkänslighetsreaktioner och buksvullnad förekommer.

forstoppnings-IBS
Lunelax och Vi-Siblin – receptfritt

Ispahulaskal är ytterligare ett bulkmedel som går att hitta i Lunelax och Vi-Siblin.

Bulkmedlet består av torkad slemepdermis från skal av mogna frön av Plantago ovata. Detta binder vatten som sedan ger en bulkeffekt när man äter det, precis som för sterkuliagummi.

Potenta allergener har hittats i medlet och akut allergiska reaktioner har förekommit. Hudirritationer och snuva kan också uppstå.

Dulphalac, Lactulose Arrow, Lactulos Meda – receptfritt

Laktulos är det verkande ämnet i ovannämnda läkemedel. Laktulos är en syntetisk sockerart som bryts ner i tjocktarmen av tarmbakterierna som finns där.

De syror som då bildas tros kunna binda vatten och därmed ge en bulkeffekt.

Resolor – receptbelagd

Prukaloprid finns i Resolor och kan binda 5-HT receptorn på celler i mag-tarmkanalen vilket i sin tur stimulerar rörligheten i tarmen och därmed tarmtömningen.

Laxoberal och Cilaxoral – receptfritt

Dessa läkemedel innehåller natriumpikosulfat som spjälkas av bakterier i tarmen och kan på så vis påverka slemhinnorna i tjocktarmen. Detta ökar tarmrörelserna och ökar mängden vätska i tjocktarmen.

Det sätter med andra ord fart på magen och ger en lösare och mjukare avföring.

Ha i åtanke att effekten inträder efter 6-12 timmar och mycket vanliga biverkningar är diarré och magkramp. Buksmärtor och obehagskänslor i magtrakten är också vanliga.

Forlax, Omnilax – receptfritt

Elektrolyterna i dessa läkemedel minskar risken för att vatten, kalium eller natriumnivåerna skall förändras. De innehåller även makrogol som ökar flödet genom tarmkanalen.

De vanligaste biverkningarna kommer från mag-tarmkanalen och visar sig genom buksmärta, diarré, kräkningar, illamående, sura uppstötningar, uppspänd buk, magkurr, gasbildning och analt obehag.