Internet-KBT ger resultat för unga med IBS

Ny behandlingsstudie kring barn med IBS visar på positiva resultat på såväl lång som kort sikt. Bland annat höjs barnens livskvalitet.


Tjej med IBS-mage som sitter hukad på en bänk och ler. Internet-KBT kan hjälpa ungdomar att må bättre.

I Sverige lider cirka 1,2 miljoner människor av sjukdomen som är vanligare bland kvinnor än bland män.

Karolinska forskare har nu genomfört en studie som rör sig om ungdomar med irritable bowel syndrome (IBS) och presenteras i American Journal of Gastroenterology.

Studien visar goda resultat vad gäller ungdomarnas:

  • Magsymptom
  • Smärta
  • Skolfrånvaro

Även oron för symtomen minskar medan livskvaliteten höjs.

– Det som är särskilt intressant med den här studien är att den visar på en bredd resultat som är positiva på såväl kort som lång sikt, säger Marianne Bonnert, forskarstuderande vid KI och behandlingsansvarig psykolog för studien.

KBT visar lovande resultat

Många ungdomar lider av IBS men det finns inget tydligt forskningsstöd för att vare sig medicin eller diet hjälper i den här åldersgruppen.

Kognitiv beteendeterapi har visat lovande resultat, men tillgången till psykologer är låg inom den medicinska vården. Genom internetförmedlad behandling kan fler erbjudas behandling och det är också lättare att säkerställa att den behandling som ges håller en hög kvalitet.

– Inom internetpsykiatrienheten i Stockholm erbjuds KBT till vuxna med IBS. Jag hoppas att vi ska kunna bygga upp något liknande för barn, säger studiens ansvarige forskare Brjánn Ljótsson vid Institutionen för klinisk neurovetenskap vid KI.

Projektet är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Barninternetprojektet vid Barn och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum i Stockholm. Klicka här för att läsa den publicerade studien om internet-KBT:s verkan på ungdomar med IBS.