Upptäckt: Genkoppling till IBS bland kvinnor

I en studie ledd av forskare vid Karolinska institutet upptäcks genvariationer som kan förklara varför fler kvinnor drabbas av IBS än män.


En internationell studie ledd av forskare vid Karolinska institutet visar på DNA-variationer kopplade till ökad risk för IBS bland kvinnor.

Studien har bland annat använt data från över 300 000 deltagare i en brittisk biobank. DNA-variationer kopplas till ökad risk att få en IBS-diagnos, bland kvinnor men inte män. Något som kan förklara varför IBS är vanligare bland kvinnor än män.

DNA-variationerna är lokaliserade på kromosom 9, i en region som redan är känd för att påverka när en kvinna går in i puberteten, vilken ålder hon får sin första menstruation.

Upptäcken är även uppföljd med en studie på över 2000 patienter med IBS i bland annat Sverige, Belgien och Nederländerna. Där upptäcktes ytterligare en koppling till förstoppnings-IBS, igen enbart bland kvinnor.

– Även om vi inte kan peka på individuella gener i detta tidiga skede så tror vi att resultaten är spännande eftersom de går i linje med befintlig data om frekvens bland kvinnor och påverkan av sex-hormoner vid IBS, säger Mauro D'Amato, forskare bakom studien, i ett pressmeddelande.

Mer om IBS

IBS präglas av återkommande besvär som magont, gaser, diarré och förstoppning. IBS är vanligt och drabbar omkring 10 procent av befolkningen, fler kvinnor än män. Då orsaken ännu är okänd är behandlingsalternativ begränsade.