Träning förbättrar IBS-symptom och självkänsla

Fysisk aktivitet är något vi alla bör ägna oss åt regelbundet men nu visar forskning från Göteborgs universitet att personer med IBS-mage kan dra särskild nytta, dels för att lindra symptom men också för att på sikt må bättre i både kropp och knopp.


Att ägna sig åt fysisk aktivitet kan vara en utmaning för personer med IBS, något som många patienter vittnar om. Men en ny avhandling från Sahlgrenska akademin visar att ökad fysisk aktivitet faktiskt kan förbättra symptom vid IBS och på lång sikt förbättra självkänsla.

I studien följdes 102 patienter med IBS som fick individuell rådgivning om hur de kan trappa upp sin fysiska aktivitet och motion utifrån egen förmåga med målet att ägna sig åt 20-60 minuter träning tre till fem gånger i veckan.

Exempel på träning för olika patienter var cykling, gympa eller promenad för nybörjare och hårdare konditionsträning för de som redan var fysiskt aktiva.

Resultat på kort och lång sikt

Resultaten visar att av de patienter som ökat sin fysiska aktivitet märkte fyra av tio en kliniskt signifikant förbättring av IBS-symptom.

Uppföljande undersökning, upp till 6 år senare visar att utökad fysisk aktivitet också förbättrade självkänsla genom att ge patienten tillbaka kontroll över sin situation och möjligheten att arbeta mot en stabilare tarmfunktion.

– Att prioritera och avsätta tid för sitt eget välbefinnande och sin egen fysiska hälsa kan ge ökat självförtroende genom en förbättrad självbild, men det gäller att träningen är utformad så att patienten klarar av den, säger Elisabet Johannesson, forskare bakom avhandlingen, i ett pressmeddelande.